Financieringen, zekerheden & bankrecht

Ik sta onder meer banken, andere financiers (zoals lease-maatschappijen), curatoren, ondernemers en particulieren bij met betrekking tot uiteenlopende financierings- en bancaire vraagstukken.

Doordat ik voor al deze partijen optreed, kan ik de posities van alle betrokkenen goed inschatten. Hierdoor kan ik mijn cliënten adequaat en praktisch bijstaan. Ook in situaties waarin de belangen ver uiteen liggen, blijf ik zoeken naar oplossingen. Dit geldt zowel voor onderhandelingen over bijvoorbeeld nieuwe contracten of zekerheden maar ook bij procedures.

Deelonderwerpen financieringen, zekerheden en bankrecht
Ik adviseer en procedeer over onder andere de volgende onderwerpen:

  • financieringen en herstructureringen
  • financiële overeenkomsten
  • kredietopzeggingen
  • swaps
  • zekerheden (o.a. pandrechten, borgtochten en bankgaranties)
  • zorgplicht van bijvoorbeeld banken
  • BKR-registraties
  • lease
  • huurkoop
  • beslag en executie

Publicaties over financieringen, zekerheden & bankrecht