Contracten & incasso

Ik heb ruime ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van contracten. Ook adviseer en procedeer ik vaak in zaken waarin contractspartijen de afspraken niet nakomen (waaronder incasso’s) en over het eindigen van contracten.

Contracten worden door mij in heldere bewoordingen opgesteld. Alle afspraken worden zorgvuldig vastgelegd, op een wijze die past bij de cliënt en de betreffende situatie. Door mijn ervaring ben ik in staat om, ook bij onderhandelingen waarin de belangen van partijen ver uiteen liggen, kansen te vinden om voor mijn cliënten het maximale te bereiken. Dit geldt zowel bij onderhandelingen over nieuwe contracten als bij geschillen over bestaande contracten.

Deelonderwerpen contracten en incasso
Ik adviseer en procedeer over onder andere de volgende onderwerpen:

  • de uitleg van overeenkomsten
  • het niet nakomen door een partij van zijn verplichtingen
  • de vraag of onderhandelingen (nog) mogen worden afgebroken
  • algemene voorwaarden
  • per e-mail/via internet gesloten contracten
  • koop- en verkoopcontracten
  • distributieovereenkomsten
  • financiële overeenkomsten
  • diverse andere handelscontracten
  • beslag en executie

Publicaties over contracten & incasso

Hoofdelijk schuld, wie moet (welke deel van) de schuld betalen?

Twee schuldenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een schuld. Wat gebeurt er wanneer bij een van hen of beiden betaling van het totaal wordt geëist? Waarvoor kunnen zij ieder worden aangesproken? De schuldeiser kan van iedere hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar...

Lees meer

Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? Battle of forms

Regelmatig verklaren contractspartijen ieder hun eigen algemene voorwaarden van toepassing. Dit heet the battle of forms. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? Welke voorwaarden zijn van toepassing? De wet bepaalt dat de algemene voorwaarden waar het eerst...

Lees meer