Bestuurdersaansprakelijkheid

Regelmatig behandel ik zaken met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid. Daarbij treed ik zowel op voor als tegen bestuurders (namens curatoren of crediteuren).

Doordat ik voor al deze partijen optreed, kan ik de posities van alle betrokken partijen goed inschatten. Hierdoor kan ik mijn cliënten adequaat en praktisch bijstaan.

Ook in situaties waarin de belangen met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid ver uiteen liggen, blijf ik zoeken naar oplossingen. Komt het tot onderhandelingen dan ben ik door mijn ervaring in staat om, ook in gevallen waarin de belangen van partijen ver uiteen liggen, kansen te vinden om voor mijn cliënten het maximale te bereiken.

Deelonderwerpen bestuurdersaansprakelijkheid
Ik adviseer en procedeer over onder andere de volgende onderwerpen:

  • het niet tijdig publiceren van jaarstukken
  • het niet voldoen aan de administratie plicht
  • onbehoorlijk bestuur in en buiten faillissement
  • aansprakelijkheid wegens dividenduitkeringen
  • aansprakelijkheid van feitelijk bestuurders/beleidsbepalers
  • aansprakelijkheid voor niet nagekomen verplichtingen van de onderneming
  • aansprakelijkheid voor door een concernvennootschap opgelegd beleid
  • (aansprakelijkheid voor) onrechtmatige daden
  • beslag en executie

Publicaties over bestuurders­aansprakelijkheid